Seattle 2019


Sikerrel zárult a II. Diaszpóra Iskolatábor Washington államban

2019. november 27 és december 1 között immáron második alkalommal került megrendezésre Washington államban a Diaszpóra Iskolatábor a Külföldi Magyar Cserkészszövetség és a Seattle-i Magyar Iskola támogatásával. A Seattle melletti Vashon Island-en összesen 24 gyermek és 9 tanár táborozott 5 napon keresztül. A diákok idén nem csak Seattle környékéről érkeztek, hanem Portlandból és Spokaneből is egyaránt. A tanári kar nagy részét lelkes szülők alkották, akik munkáját két KCSP ösztöndíjas segítsége egészítette ki.

A tábor keretmeséje Mátyás az igazságos király és a korabeli Magyarország volt. Így a 3 korcsoportra osztott osztály tananyagát a reneszánsz kori Magyarország köré építették a tanárok.

A szerdai érkezés és ismerkedés után csütörtökön megkezdődött az igazi munka. A tábor résztvevői reggeli után zászlófelvonással kezdték a napot. A délelőtti órák alatt a legidősebbek Janus Pannoniustól hallgatták Magyarország történelmét, földrajzát, és kapcsolatait a korabeli világgal. Így ismerkedtek meg a kalligráfia tudományával, és a történelem lejegyzésének fontosságával. A középső korosztály diákjai játékos feladatokkal fejlesztették tovább írászkészségüket, tanulmányozták a XV. századi Európa és Magyarország történelmét és térképét és megtanulták, hogyan is szállt az a korona Mátyás szép fejére. A legkisebbek is kivették a részüket a tanulásból, mesés keretek között ismerkedhettek meg Mátyás igazságos tetteivel, amelyekből közös alkotómunkával készítettek plakátokat.

A sok tanulás levezetéseként ebéd előtt még egy játékos táncházon vettek részt a gyermekek. A délutáni tanulást forgószínpad módszerrel oldották meg a tanárok. Az egyik állomáson drámafoglalkozás keretében készültek fel egy-egy színdarab előadására az osztályok. Míg egy másik helyszínen furulyaoktatáson vettek részt, ahol pásztor és hagyományos furulyán tanultak magyar népdalokat játszani. A harmadik állomás a kézműves volt, minden nap más-más csodával készültek a tanárok. Volt pólóbatikolás, elkészültek az osztály zászlók, valamint csodaszép képkeretek, amibe a gyerekek haza tudták vinni a tábori csoportképet.

Az esték is tartogattak mindig valami meglepetést. Csütörtökön egy csodálatos hálaadás napi pulykavacsorával köszöntötték a koronázásra érkező nemességet. Este a gyerekek egy meseerdőben segítettek Szilágyi Erzsébetnek az árulótól visszaszerezni levelét, amit fiának küldött. Az izgalmas kaland a tábórtűztől indult. A gyerekek éneklés közben kettes-hármas csoportokban egymást segítve, indultak útnak, és a levél szerencsésen eljutott a Prágában raboskodó Mátyáshoz. Péntek este egy élő zenés táncházzal ünnepelték meg az uralkodó délelőtti királlyá koronázását. Szombat este pedig egy hangszerbemutatóval megfűszerezett táncházzal búcsúztatták igazságos királyunkat.

A vasárnapi táborzáró előadáson a gyerekek bemutathatták mit is tanultak az elmúlt 4 nap folyamán, Mátyás udvarában a dráma órákon. Minden osztály előadta a színdarabját.

A legkisebbek Kormos István Kevély kiskakas című versét dolgozták át színdarabbá, a középső osztály Lázár Ervin Négyszögletű kerekerdő című művéből adták elő A fájós oroszlán című mesét. A legnagyobbak pedig Janikovszky Éva Kire ütött ez a gyerek című darabját vitték színpadra. Az előadások után következtek az osztályok furulya- és táncbemutatói.

A fellépő gyermekek fejlődését a szülők, és oktatók egyaránt örömmel nézték. Bizony maga Mátyás király is büszke lett volna erre a táborra, hiszen megtanulták az elmúlt négy napban, hogy Ő a népének és a tudományoknak nagy kedvelője volt.

Az előadást követően, zászló levonás valamint búcsú vételek következtek. Még egy pillanat az idillikus tájra, és hazaindult a társaság. A közösségi szellem erőssége áthatotta a résztvevőket a tábor egész ideje alatt. Ugyanilyen jó hangulatot remélve várják a jövő évi tábort és persze minden kedves táborozót!